Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlas so spracúvaním osobných údajov pre spoločnosť HW Slovakia, s.r.o. IČO:47 067 501 so sídlom M. Hodžu 7A, Prievidza 97101
(podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov)

Odosielateľ žiadosti cez kontaktné formuláre tohto webu, udeľujem týmto súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených vo formulároch podľa zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 428/2002 Z. z.“) spoločnosti HW Slovakia, s.r.o.  na účely spracovania žiadosti o poskytnutie finančného plnenia. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 20 zákona č. 428/2002 Z. z.

Súhlas bol udelený v čase odoslania formuláru a na mieste odoslania formuláru.

Demos

Layout

Wide
Boxed